Ufficio per i rapporti con la minoranza slovena

Ufficio per i rapporti con la minoranza slovena

L'ufficio svolge, prevalentemente, una funzione di informazione ai cittadini della minoranza slovena presente sul territorio dando attuazione, in particolare,  all'articolo 8 della Legge 38/2001.
Il personale preposto presta la propria collaborazione  in maniera trasversale all'intera struttura consentendo agli appartenente alla minoranza linguistica slovena di utilizzare la lingua slovena nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Urad za odnose s slovensko manjšino

Poslanstvo urada je nudenje informacij občanom, ki pripadajo tu naseljeni slovenski manjšini, še zlasti ob izvajanju 8. člena Zakona št. 38/2001.
Zaposleni kader sodeluje s celotno občinsko strukturo in pripadnikom slovenske jezikovne manjšine omogoča rabo slovenskega jezika v odnosih z javno upravo

Kraj poslovanja

Kontakti 
Tel. 0406758306 
E-pošta: ufficiominoranzaslovena@comune.trieste.it 

Sedež urada
Trst, Trg Zedinjenja Italije 4 medetaža, pisarna št. 44

Uradne ure
Urad odprt izključno po predhodni najavi v spodaj navedenih urnikih:
    • od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure 
    • ob ponedeljkih in sredah od 14.30 do 16.00 ure

Data di aggiornamento: 11 novembre 2020